Jednym z najważniejszych

elementów składowych naszego sukcesu

są wspaniali ludzie.


Zajmujemy się pozyskiwaniem

i stałą współpracą z wyjątkowymi pracownikami.


Różnorodność inicjatyw i programów

oferuje naszym współpracownikom możliwości rozwoju ich karier,

jak również perspektywę nagrodzenia i doceniania ich wysiłków.


Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz Smakulski


oferuje doskonały program

korzyści dla naszych pracowników,


który zawiera ubezpieczenie medyczne,

stomatologiczne i ubezpieczenie na życie,


plan emerytalny,

możliwości zwrotu czesnego za kształcenie ustawiczne

i płatne urlopy.


Pełna informacja

jest dostępna w naszym dziale personalnym.by DS`.PL-EU.

DEC.23.2013T18:36CET. (last update)